การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พิมพ์
cialis 10mg

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

นายวิทย์  ศรีชมภู
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

   
 

นายชัยวัฒน์  เสนาป่า
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางพิวานันต์  ฝั้นเต็ม
ครูอัตราจ้าง 

นายเจริญทรัพย์  ใจธรรม

ครูอัตราจ้าง

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.