ภาษาต่างประเทศ

พิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

นางสาวดาวรรณ์  หมดมลทิน

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

 

 

 

นางมณีภัทร  บุญญาสัย

 

 

 

นางสาวญาณากร สมปาน

ครูสอนภาษาจีน

 

นางสาวมัลลิกา  ถิ่นทิพย์

ครูสอนภาษาจีน

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.