ภาษาต่างประเทศ

พิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


 นางสาวดาวรรณ์หมดมลทิน

      หัวหน้ากลุ่มสาระ 

  (ครูสอนภาษาอังกฤษ)

 

 

  นางสาวอนุศรวงค์งาม

   (ครูสอนภาษาอังกฤษ)


 

   นายวิษณุรักษ์ครองสุข

   (ครูสอนภาษาอังกฤษ)


   นางสาวญาณากรสมปาน

ครูสอนภาษาจีน (ครูอัตาจ้าง)

 

    นางสาวมัลลิกาถิ่นทิพย์

ครูสอนภาษาจีน (ครูอัตราจ้าง)


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.