ภาษาไทย

พิมพ์

นางสุวรรณีสายสุยะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวฑัณทิกา  วงศ์วาท

ครูผู้ช่วย


 

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.