ข้อมูลนักเรียน

พิมพ์

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 : : >

 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
ม.1/1 16 18 34 ครูมณีภัทร,ครูจักรพงษ์
ม.1/2 17 7 34 ครูพรพิมล,ครูญาณกร
รวม 33 35 68  
ม.2/1 12 12 24 ครูสุวรรณี,ครูเจริญทรัพย์
ม.2/2 13 12 25 ครูดาวรรณ์,ครูมัลลิกา
รวม 25 24 49  
ม.3/1 16  15  31  ครูรวีวรรณ ,ครูณัฐชภัทร
ม.3/2  17  13  30  ครูวิทย์,ครูมงคล
รวม 33 28   61  
รวม ม.ต้น 91 87 178  
ม.4/1 5 5 10 ครูนเรศ,ครูพิวานันต์
ม.4/2 14 6 20 ครูนเรศ,ครูพิวานันต์
ม.5/1 3 12 15 ครูศรีภา,ครูกมลวรรณ
ม.5/2 8 10 18 ครูศรีภา,ครูกมลวรรณ
ม.6/1 6 5 11 ครูนริสา,ครูอภิเชษฐ์
ม.6/2 8 3 11 ครูนริสา,ครูอภิเชษฐ์
รวม ม.ปลาย 44 41 85  
รวมทั้งสิ้น 135 128 263  

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.