ข้อมูลนักเรียน

พิมพ์

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559 : : >

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
ม.1/1 16 16 32 ครูสุวภรณ์,ครูมณีภัทร
ม.1/2 18 13 31 ครูพรพิมล,ครูมัลลิกา
รวม 34 29 63  
ม.2/1 14 10 24 ครูสุวรรณี,ครูเจริญทรัพย์
ม.2/2 17 9 26 ครูดาวรรณ์,ครูพิวานันต์
รวม 31 19 50  
ม.3 24 30 54 ครูรวีวรรณ ,ครูสนั่น,ครูวิทย์
รวม ม.ต้น 89 78 167  
ม.4 17 11 28 ครูสมัูคร,ครูนเรศ
ม.5 11 17 28 ครูศรีภา,ครูกฤษณะพันธ
ม.6 5 12 17 ครูนริสา
รวม ม.ปลาย 33 40 76  
รวมทั้งสิ้น 122 118 240  

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.