บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่

พิมพ์

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนเมืองแพร่

 

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 

 

คณะครูโรงเรียนเมืองแพร่

ข้าราชการครู

 
ครูราตรี  ไหวเคลื่อน  ครูนริสา  ณ  ลำพูน  ครูรวีวรรณ  อ่อนดี  ครูดาวรรณ์  หมดมลทิน  ครูพรพิมล  บุญสูง  ครูสุวรรณี  สายสุยะ  
   
ครูศรีภา  สายซอ  ครูมณีภัทร  บุญญาสัย

ครูกมลวรรณ  พัวทวี  

ครูสาธิต  ณ  ลำพูน    ครูวิทย์  ศรีชมภู  ครูนเรศ  มั่งมี

 

           
ครูมงคล  หาญเจริญทรัพย์

 

         

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 
     ครูชัยวัฒน์  เสนาป่า


 พนักงานราชการ

 
  ครูอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

ครูอัตราจ้าง
 

 

        

  ครูพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 

 ครูมัลลิกา  ถิ่นทิพย์

ครูเจริญทรัพย์ ใจธรรม

 

     
   ครูจักรพงษ์ พรมตา ครูญาณากร สมปาน  ครูณัฐชภัทร  จำปาหอม  

 ลูกจ้างประจำและธุรการโรงเรียน

 

 
นายสายันต์  ลือคำชา   นายวิทย์  ฟั่นเฟือย นางสาวพัทยา โอดเทิง

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.