บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่

พิมพ์

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนเมืองแพร่

 

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 

 

คณะครูโรงเรียนเมืองแพร่

ข้าราชการครู

 

ครูราตรี  ไหวเคลื่อน

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  ครูรวีวรรณ  อ่อนดี

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

ครูดาวรรณ์  หมดมลทิน

วิทยะฐานะ ชำนาญการ


ครูพรพิมล  บุญสูง

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

 

ครูสุวรรณี  สายสุยะ

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

 

ครูศรีภา  สายซอ 

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 
           

ครูอนุศร  วงค์งาม

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูกมลวรรณ  พัวทวี 

ครูผู้ช่วย


ครูจิตสุภาร์  สารพันธ์

ครูผู้ช่วย

   

ครูวิทย์  ศรีชมภู

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

  ครูนเรศ  มั่งมี

ครู

ครูวิษณุรักษ์  ครองสุข

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

 

         

ครูมงคล  หาญเจริญทรัพย์

ครู

ครูศุภชัย  ตาสาย 

ครู

         

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 
     ครูชัยวัฒน์  เสนาป่า


 พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)

 
      ครูอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

ครูอัตราจ้าง
 

 

        

     ครูพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 

    ครูมัลลิกา  ถิ่นทิพย์

   ครูญาณากร สมปาน

     
      ครูจักรพงษ์ พรมตา ครูเจริญทรัพย์  ใจธรรม    

 ลูกจ้างประจำและธุรการโรงเรียน


 

 
นายสายันต์  ลือคำชา   นายวิทย์  ฟั่นเฟือย นางสาวพัทยา โอดเทิง

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.