บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่

พิมพ์

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนเมืองแพร่

 

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 

 

คณะครูโรงเรียนเมืองแพร่

ข้าราชการครู

 

ครูราตรี  ไหวเคลื่อน

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  ครูรวีวรรณ  อ่อนดี

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

ครูดาวรรณ์  หมดมลทิน

วิทยะฐานะ ชำนาญการ


ครูพรพิมล  บุญสูง

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

 

ครูสุวรรณี  สายสุยะ

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

 

ครูศรีภา  สายซอ 

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 
   

  

     

ครูอนุศร  วงค์งาม

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูกมลวรรณ  พัวทวี 

ครู

 
ครูวิทย์  ศรีชมภู

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

   

  ครูวิษณุรักษ์  ครองสุข

วิทยฐานะชำนาญการ

ครูนเรศ  มั่งมี

ครู    

ครูมงคล  หาญเจริญทรัพย์

วิทยะฐานะ ชำนาญการ 

 

         

ครูศุภชัย  ตาสาย 

ครู

  ครูจิตสุภาร์  สารพันธ์
ครูผู้ช่วย

 ครูฑัณทิกา  วงศ์วาท

ครูผู้ช่วย

       

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 
     ครูชัยวัฒน์  เสนาป่า


 พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)

 
      ครูอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

ครูอัตราจ้าง 

 

        

     ครูพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 

    ครูมัลลิกา  ถิ่นทิพย์

   ครูญาณากร สมปาน

     
      ครูจักรพงษ์ พรมตา ครูเจริญทรัพย์  ใจธรรม    

 ลูกจ้างประจำและธุรการโรงเรียน


 

 
นายสายันต์  ลือคำชา   นายวิทย์  ฟั่นเฟือย นางสาวพัทยา โอดเทิง

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.