ติดต่อสอบถาม

พิมพ์

โรงเรียนเมืองแพร่    

 เลขที่     ๗๙        หมู่ที่ ๒          ถนน  ป่าแดง – ทุ่งโฮ้ง    

  ตำบลป่าแดง   อำเภอเมืองแพร่     จังหวัดแพร่      รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐  

  โทรศัพท์          ๐-๕๔๕๙-๙๒๒๑           โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๙๑๘๑

  E-mail โรงเรียนเมืองแพร่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Website :http://www.mp-school.ac.th/index.php/en/

 E-mail ผู้ดูแลระบบ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.