การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Print

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

      นายวิทย์  ศรีชมภู              (ครูสอนเกษตร)

       ครูชำนาญการ
    หัวหน้ากลุ่มสาระ 


      นายศุภชัย  ตาสาย              (ครูสอนงานช่าง)                     ครู

 

   
 

     นายชัยวัฒน์  เสนาป่า
ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน


   นางพิวานันต์   ฝั้นเต็ม

 (ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์)

           ครูอัตราจ้าง 

นายเจริญทรัพย์   ใจธรรม

  (ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์)

         ครูอัตราจ้าง

 

 

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.