ภาษาต่างประเทศ

Print

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


 นางสาวดาวรรณ์หมดมลทิน

      หัวหน้ากลุ่มสาระ 

  (ครูสอนภาษาอังกฤษ)

 

 

  นางสาวอนุศรวงค์งาม

   (ครูสอนภาษาอังกฤษ)


 

   นายวิษณุรักษ์ครองสุข

   (ครูสอนภาษาอังกฤษ)


   นางสาวญาณากรสมปาน

ครูสอนภาษาจีน (ครูอัตาจ้าง)

 

    นางสาวมัลลิกาถิ่นทิพย์

ครูสอนภาษาจีน (ครูอัตราจ้าง)


 

 

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.