ข้อมูลนักเรียน

Print

 

 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 ::>

 

                                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
1/1 16 18 34 ครูจิตสุภา, ครูจักรพงษ์
1/2 17 7 34 ครูพรพิมล, ครูญาณกร
รวม 33 35 68  
2/1 12 12 24 ครูสุวรรณี, ครูเจริญทรัพย์
2/2 13 12 25 ครูดาวรรณ์, ครูชัยวัฒน์
รวม 25 24 49  
3/1 16  15   31  ครูรวีวรรณ, ครูมัลลิกา
3/2  17  13  30 ครูวิทย์,ครูมงคล,ครูศุภชัย
รวม 33 28   61  
รวมม ต้น 91 87 178  
4/1 5 5 10 ครูนเรศ, ครูพิวานันต์
4/2 14 6 20 ครูนเรศ, ครูพิวานันต์
5/1 3 12 15 ครูศรีภา, ครูกมลวรรณ
5/2 8 10 18 ครูศรีภา, ครูกมลวรรณ
6/1 6 5 11 ครูอนุศร, ครูอภิเชษฐ์
6/2 8 3 11 ครูอนุศร, ครูอภิเชษฐ์
รวมม ปลาย 44 41 85  
รวมทั้งสิ้น 135 128 264  

  

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
ม 1/1 16 18 34 ครูจิตสุภา, ครูจักรพงษ์
ม 1/2 17 7 34 ครูพรพิมล, ครูญาณกร
รวม 33 35 68  
ม 2/1 12 12 24 ครูสุวรรณี, ครูเจริญทรัพย์
ม 2/2 13 12 25 ครูดาวรรณ์, ครูชัยวัฒน์
รวม 25 24 49  
ม 3/1 16  15  วันที่ 31  ครูรวีวรรณ, ครูมัลลิกา
ม 3/2  17  13  30 ครูวิทย์,ครูมงคล,ครูศุภชัย
รวม 33 28   61  
รวมม ต้น 91 87 178  
ม 4/1 5 5 10 ครูนเรศ, ครูพิวานันต์
ม 4/2 14 6 20 ครูนเรศ, ครูพิวานันต์
ม 5/1 3 12 15 ครูศรีภา, ครูกมลวรรณ
ม 5/2 8 10 18 ครูศรีภา, ครูกมลวรรณ
ม 6/1 6 5 11 ครูอนุศร, ครูอภิเชษฐ์
ม 6/2 8 3 11 ครูอนุศร, ครูอภิเชษฐ์
รวมม ปลาย 44 41 85  
รวมทั้งสิ้น 135 128 264  

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.