อาคารสถานที่

Print

อาคารอุตสาหกรรม
หอประชุม
ศาลาพระ
โรงอาหาร 300ที่นั่ง
ห้องสมุด
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
อาคาร1
อาคาร2
อาคาร4
อาคารเกษตรกรรม
อาคารคหกรรม
ห้องเรียนสุขศึกษา

 

 

ปี พ.ศ.

สิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

หมายเหตุ

2498

อาคารแบบ ป 1 ฉ ชั้นเดียว 6ห้องเรียน

60,000

รื้อถอน 2529

2513

โรงฝึกงานแบบ313A แบบประถมศึกษา

9,500

ปัจจุบันห้องพละ

2514

อาคารเรียนแบบ 004 ไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

360,000

อาคาร 1

2519

อาคารเรียนแบบ 004 ไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

780,000

อาคาร 2

2522

บ้านพักครู แบบ 202 ก. (หลังที่ 1)

100,000

79/1

2523

บ้านพักครูแบบ 202 ก. (หลังที่ 2)

150,000

79/2

 

ส้วมนักเรียนแบบ 6 ที่นั่ง

45,000

หลังที่ 1

2525

บ้านพักครู แบบพิเศษ 202 ก.

208,000

79/3

2527

บ้านพักครู แบบพิเศษ 204/2527

220,000

39/4

2529

- อาคารเรียน CS 213B 2 ชั้น 11 ห้อง

2,600,000

อาคาร 3

 

- โรงฝึกงาน มพช.GENH ชั้นเดียวหลังคาจั่ว

409,261

คหกรรม

 

- โรงฝึกงาน มพช. GENI ชั้นเดียวหลังคาจั่ว

511,577

ช่างอุตสาหกรรม

 

- โรงฝึกงาน มพช. GENA ชั้นเดียวหลังคาจั่ว

409,261

เกษตร

2529

หอถังประปา มพช. 2 รุ่น 4

230,000

ใช้ไม่ได้แล้ว

2530

ห้องส้มนักเรียน 6 ที่นั่ง

89,000

หลังที่ 2

 

โรงอาหาร หอประชุม แบบชั่วคราว

ใช้เงินบริจาค /วัสดุจากอาคาร ป1ฉ

 

2532

บ่อพักถังกรองอาการ แบบกรมสามัญ

130,000

ใช้งานไม่ได้

2537

อาคารเรียน 108ล 1 ชั้น 8 ห้องเรียน ใต้ถุนล่าง

3,098,000

อาคาร 4

2542

หอประชุมแบบ 100/27

4,240,000

 

2553

โรงอาหาร 300 ที่นั่ง

   
 
Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.