บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่

Print

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนเมืองแพร่

 

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 

 

คณะครูโรงเรียนเมืองแพร่

ข้าราชการครู

 

ครูราตรี  ไหวเคลื่อน

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  ครูรวีวรรณ  อ่อนดี

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

ครูดาวรรณ์  หมดมลทิน

วิทยะฐานะ ชำนาญการ


ครูพรพิมล  บุญสูง

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

 

ครูสุวรรณี  สายสุยะ

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

 

ครูศรีภา  สายซอ 

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 
   

  

     

ครูอนุศร  วงค์งาม

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูกมลวรรณ  พัวทวี 

ครู

 
ครูวิทย์  ศรีชมภู

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

   

  ครูวิษณุรักษ์  ครองสุข

วิทยฐานะชำนาญการ

ครูนเรศ  มั่งมี

ครู    

ครูมงคล  หาญเจริญทรัพย์

วิทยะฐานะ ชำนาญการ 

 

         

ครูศุภชัย  ตาสาย 

ครู

  ครูจิตสุภาร์  สารพันธ์
ครูผู้ช่วย

 ครูฑัณทิกา  วงศ์วาท

ครูผู้ช่วย

       

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 
     ครูชัยวัฒน์  เสนาป่า


 พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)

 
      ครูอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

ครูอัตราจ้าง 

 

        

     ครูพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 

    ครูมัลลิกา  ถิ่นทิพย์

   ครูญาณากร สมปาน

     
      ครูจักรพงษ์ พรมตา ครูเจริญทรัพย์  ใจธรรม    

 ลูกจ้างประจำและธุรการโรงเรียน


 

 
นายสายันต์  ลือคำชา   นายวิทย์  ฟั่นเฟือย นางสาวพัทยา โอดเทิง

 

 

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.