บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่

Print

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนเมืองแพร่

นางศรีภา  สายซอ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 


 

คณะครูโรงเรียนเมืองแพร่ 

ข้าราชการครู

           

 ครูพรพิมล  บุญสูง

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสุวรรณี  สายสุยะ

วิทยะฐานะ ชำนาญการ 

ครูอนุศร  วงค์งาม

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

ครูศรีภา  สายซอ 

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

 

ครูอัจฉรา  กาศเจริญ

ครู 

 

 

ครูกมลวรรณ  พัวทวี  

ครู

 

 
   

  

       

ครูอนัญญา คุณะเวคิน
 ครู

 

 

ครูวิษณุรักษ์  ครองสุข

วิทยฐานะชำนาญการ

 ครูนเรศ  มั่งมี

ครู  

  ครูศุภชัย  ตาสาย 

ครู   

  

 ครูมงคล  หาญเจริญทรัพย์

วิทยะฐานะ ชำนาญการ

 

 

           

ครูวิริษฐา  รัตนพันธ์จักร์

ครูผู้ช่วย 

  ครูจิตสุภาร์  สารพันธ์
ครูผู้ช่วย

 ครูฑัณทิกา  วงศ์วาท

ครูผู้ช่วย

      ครูฐฺิติพร  มีเหลือ

            ครูผู้ช่วย

 

   

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 
     ครูชัยวัฒน์  เสนาป่า


 

ครูอัตราจ้าง 

 

        

     ครูพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 

  

   ครูญาณากร สมปาน


 ลูกจ้างประจำและธุรการโรงเรียน

 

 
นายสายันต์  ลือคำชา   นายวิทย์  ฟั่นเฟือย นางสาวพัทยา โอดเทิง

 

 

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.