ติดต่อสอบถาม

Print

โรงเรียนเมืองแพร่    

 เลขที่     ๗๙        หมู่ที่ ๒          ถนน  ป่าแดง – ทุ่งโฮ้ง    

  ตำบลป่าแดง   อำเภอเมืองแพร่     จังหวัดแพร่      รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐  

  โทรศัพท์          ๐-๕๔๕๙-๙๒๒๑           โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๙๑๘๑

  E-mail โรงเรียนเมืองแพร่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Website :http://www.mp-school.ac.th/index.php/en/

 E-mail ผู้ดูแลระบบ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.